מי אנחנו

 

חזון הרשות

​​​


מי אנחנו:
רשות החשמל היא הגוף הממונה על הסדרת משק החשמל בישראל. הרשות פועלת במטרה לקדם משק חשמל תחרותי, יעיל, אמין ובטוח לצרכנים. לשם כך מובילה הרשות צעדי מדיניות וקשת רחבה של כלים רגולטוריים ותעריפים, תוך שיתוף נרחב של שחקנים ממשלתיים ופרטיים.

המשימה שלנו:
לעצב את אופק משק החשמל, מתוך מחויבות  להנגשת חשמל לכלל הצרכנים ולהתוויית מדיניות פורצת דרך המשנה סדרי עולם קיימים: החל מהגברת התחרות, דרך גיבוש סטנדרטים סביבתיים, הן באמצעות אנרגיה מתחדשת וכלה בהגנת הצרכן הפרטי ובהבטחת שירות אמין ואיכותי.

אנחנו מאמינים:
שנפתח את משק החשמל בצורה מיטבית תוך ניצול העצמאות המקצועית אשר הוענקה לרשות, כי ביכולתנו להיות אותו "מאפשרן" המאזן ביעילות את כלל האינטרסים במשק לכדי יצירת אנרגיה זמינה, נקייה וזולה תוך מתן מענה לכלל הצרכנים.

אנחנו רוצים:
לכונן התנהלות שקופה ושיתופית תוך פישוט הרגולציה וההליכים התחרותיים במשק ובכך לייצר טרנספורמציה, על פיה החברה הישראלית תחווה עצמאות אנרגטית ואופק יציב של ייצור וצריכת חשמל.
כך, נוכל להבטיח ריבוי של יצרנים פרטיים- כולל משקי בית- המבטיחים טכנולוגיות  חדשניות, מתקדמות וירוקות.

וככל שנרחיב את התחרות במשק החשמל אל פתחו של הצרכן הפרטי, נדע שלא רק מיכרזנו, ייצבנו, פיקחנו, פיתחנו והסדרנו את משק החשמל, אלא גם הושטנו יד ונגענו באופק הלאומי-חברתי של ישראל.


הקמת הרשות

​​בשנת 1996 הוקמה בישראל הרשות הרגולטורית למשק החשמל הישראלי. תפקידה הינו לאזן, בין היתר, בין שמירה על מסגרת תעריפים הוגנת שתושת על צרכני החשמל, לבין תמיכה ביזמים פרטיים בתחום וקידום ייצור חשמל באופן תחרותי ושוויוני.


לשם כך מוקנים לרשות הסמכות לקבוע את תעריפי החשמל לכל מקטעי פעילות המשק, ביצוע בקרת עלויות, קביעת הסדרים תעריפיים וליתן רישיונות פעילות ליזמים בתחום. נוסף על חובותיה אלו, אמונה הרשות גם על קביעת אמות מידה לטיב ואיכות השירות לו זכאים צרכני החשמל ומבצעת בקרה אחר איכות השירות שניתן לצרכני החשמל השונים.

דו"ח ועדת ורדי שעמד בבסיס הקמת הרשות בחוק משק החשמל קובע:

"אין ספק, כי ניגוד העניינים שיש לממשלה כבעלים של חברת החשמל מצד אחד וכמפקחת על תעריפי החשמל מצד שני, יוצר קושי וסיבוך בתחומים אלה ועל כן הועדה סבורה, שיש להפריד את הפיקוח על תעריפי החשמל ועל הגנת הצרכן ממערך הפיקוח הממשלתי ולהפקידו בידי רשות עצמאית לשירותים ציבוריים, שתתמחה בתחומים אלה ותקבל סמכות לקבוע תעריפי חשמל תוך איזון האינטרסים של כל הצדדים – צרכני החשמל, חברת החשמל, בעלי מניותיה (הממשלה), יצרני חשמל אחרים (המתחרים) ורשויות המדינה (משרדי האנרגיה והתשתית, האוצר, הפנים ואיכות הסביבה)."

ובהתאם סעיף 1 לחוק משק החשמל קובע: "מטרתו של חוק זה היא להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור, וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות, והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומיזעור עלויות."

תפקיד הרשות  הינו לייצג  את הצרכנים ולהוות להיות רגולטור שוויוני.

ייעוד הרשות

​ייעוד הרשות על פי חוק משק החשמל:​​

מטרתו של חוק זה היא להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור, וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות, והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומזעור עלויות. מוקמת בזה רשות לשירותים ציבוריים – חשמל שתפעל בהתאם למטרותיו של חוק זה ובהתאם למדיניות הממשלה, למדיניות השר או למדיניות השרים בהתאם לסמכויותיהם לפי כל דין, בתחום משק החשמל, וכן תפקח על מילוי ההוראות לפי חוק זה ולפי הרישיונות ותמלא את התפקידים שנקבעו לה בחוק זה ושהוטלו עליה לפי כל דין אחר" (חוק משק החשמל, תשנ"ו-1966)

תפקידי הרשות

​תפקידי הרשות לשירותים ציבוריים מוגדרים בחוק, וכוללים למעשה ארבעה תחומי פעילות עיקריים: קביעת תעריפים; קביעת אמות מידה ומדדים לטיב השירות; טיפול למול צרכני חשמל, מתן רישיונות".
"רשות החשמל הינה הגורם המרכזי הפועל להבטיח תעריפים הוגנים, מזעור עלויות לצרכנים, אי סבסוד צולב במשק החשמל ואספקה סדירה של חשמל אמין והוגן למשק."
(דוח רשות החשמל, 2011).

סמכויות הרשות

רשות החשמל הינה על פי סמכויותיה:
  • הרגולטור המקצועי בתחום החשמל
  • הרשות קובעת את כל סוגי התעריפים והתשלומים בתחום משק החשמל
    הרעיון: גורם אובייקטיבי שיפקח גם על חברת חשמל בבעלות הממשלה וגם על שחקנים פרטיים לטובת הצרכנים – בלי ניגוד עניינים
  • רגולטור בעל מומחיות מקצועית ליצירת שוק בר מימון
  • הרשות מעניקה רשיונות לפעילות במשק החשמל באישור השר ומפקחת על בעלי רשיונות
  • מודל מקובל בעולם לפי דירקטיבות אירופיות

ערכי הליבה

ערכי הליבה של רשות החשמל:

מקצועיות – רשות החשמל פועלת מתוך שיקולים מקצועיים כוללים,  ולא תאפשר לשיקולים זרים להשפיע על החלטותיה. זאת, תוך חתירה מתמשכת להרחבה ושיפור הידע המקצועי.

אמינות – רשות החשמל מחויבת לספק מידע אמין ומבוסס.

קידמה ומצוינות – רשות החשמל חותרת להצבת משק החשמל הישראלי בראש טבלת משקי החשמל המתקדמים והמשוכללים בעולם תוך שימוש במיומנויות רגולציה משוכללות ובעבודה מקצועית מצוינת.

ראייה כוללת וארוכת טווח – רשות החשמל פועלת מתוך הבנה כוללת של צרכי משק האנרגיה ולמען הכנת תשתית תומכת למשק החשמל העתידי והמשוכלל.

שירותיות – רשות החשמל פועלת למען הצרכנים תוך תיאום ושיתוף פעולה עם היצרנים והממשלה, על מנת להבטיח אספקת חשמל איכותית, אמינה במחיר הוגן.

תחרות והתייעלות – רשות החשמל פועלת למען הגברת היעילות המשקית תוך קידום שוק תחרותי והתייעלות המונופול.

ספקי שירות חיוניים

הגדרה חוקית
ספק שרות חיוני- "מי שבידו רישיון לניהול המערכת, להולכה או לחלוקה של חשמל ".   כיום מוגדרים כספק שרות חיוני חברת החשמל לישראל בע"מ (חח"י) וחברת החשמל מזרח ירושליים (חמ"י).

ציבור הצרכנים

מתוקף תפקידה מבקשת הרשות למצוא את האיזון בין צורכי ודרישות ספקי השירות הנדרשים להם למילוי תפקידם לבין אינטרס וזכויות הצרכנים לקבלת שירות איכותי במחיר הגון .

הרשות מייחסת לאינטראקציה עם ציבור הצרכנים חשיבות רבה ורואה בה ערף מוסף לפעילותה שמהותו תרומה מקצועית, מנגנון בקרה על הפעילות במשק החשמל ומקור ללגיטימציה ציבורית.

הצוותים המקצועיים מקיימים דיאלוג מתמיד עם ארגוני הצרכנים המייצגים סקטורים שונים בקרב הצרכנים. מדיניות הרשות בנושאי צרכנות עקרוניים מפורסמים להתייחסות הציבור בכללו באתר הרשות. הרשות מייחסת לאינטראקציה עם ציבור הצרכנים חשיבות רבה ורואה בה ערף מוסף לפעילותה שמהותו תרומה מקצועית, מנגנון בקרה על הפעילות במשק החשמל ומקור ללגיטימציה ציבורית.

מדיניות הרשות בנושאי צרכנות עקרוניים מפורסמים להתייחסות הציבור בכללו באתר הרשות.

ממונים ברשות החשמל:


ממונה על שוויון ורכזת נגישות ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

עו"ד לימור בן יצחק

 02-6217181

 limor@pua.gov.il


ממונה על גיוון תעסוקתי ומניעת גזענות

עו"ד אורן בן-שמעון

oren@pua.gov.il

02-6217171​​


הממונה על שוויון מגדרי ויועצת היו"ר לקידום נשים

נעמה הראל

naamaharel@pua.gov.il

02-6237114

050-6234559


ממונה חוק חופש המידע ברשות לחשמל:

גב' עידית ימיני​

 idit@pua.gov.il