חקיקה ומידע משפטי

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​חוק משק החשמל התשנ"ו (1996), נועד להסדיר את הפעילות במשק החשמל. מטרת החוק כפי שהוגדרה בסעיף 1 לחוק: "מטרתו של חוק זה להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור, וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות, והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומיזעור עלויות". במסגרת החוק הוחלט על הקמת הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל.
החוק הגדיר את ייעודה של הרשות כגוף שתפקידו להסדיר ולפקח על מתן שירותים ציבוריים בתחום חיוני - חשמל. במסגרת החוק מוגדרים סמכויות ותפקידי הרשות, הרכב חברי הרשות ואופן פעילותה. תפקידי הרשות לשירותים ציבוריים מוגדרים בחוק, וכוללים ארבעה  תחומי פעילות עיקריים: קביעת תעריפים, קביעת אמות מידה ומדדים לטיב השירות, מתן רשיונות לפעילות במשק החשמל ופיקוח על מילוי התנאים שנקבעו ברשיונות (תיקון לחוק, אפריל 2003) וטיפול למול צרכני החשמל.
העיקרון שהנחה את המחוקק בהבטחת עצמאותה של  הרשות הוא הקניית סמכות בלעדית בביצוע תפקידיה. בנוסף, נמנע המחוקק מלהכפיף את פעילות הרשות לסמכותו של גוף ממשלתי כלשהו. החוק (סעיף 63) מדגיש גם את מחויבותה של הרשות לעקרון הפומביות והשקיפות  בפעילותה.​

 

​מסמכי החקיקה באתר זה הינם באדיבות: "נבו" - המאגר המשפטי הישראלי