החלטות בנושא רישוי - הספקה

רשימת החלטות

 • תיקון רישיון מס' 2010-03-4-1123 להספקת חשמל לחברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ (חמ"י)

  רישוי:הספקה
  ..
  מספר ישיבה 416
  מספר החלטה 6
  תאריך פרסום:20.10.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996 ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן - הרשות) על תיקון סעיף 8 לרישיון מס' 2010-03-4-1123 להספקת חשמל לחברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ (חמ"י) כדלקמן

   ההחלטה המלאה
 • החלטה מס' 3 (985)- מתן רישיון הספקת חשמל לחברת דליה אנרגיות כוח בע"מ

  רישוי ; רישוי:הספקה
  ..
  מספר ישיבה 467
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:12.07.2015

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996, ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזאת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל על מתן רישיון הספקת חשמל לחברת  דליה אנרגיות כוח בע"מ (להלן – בעלת הרישיון), כמפורט להלן, לאחר שבחנה את עמידתה בתנאים לקבלת הרישיון.

   

   ההחלטה המלאה (985)