יצרנים

רשימת החלטות

 • הסדר תעריפי למניעת מחסור בחשמל, ליצרני חשמל פרטיים

  הסדרים לניהול ביקושים (צריכה מחסור):יצרנים (התייעלות והשלת עומסים)
  ..
  מספר ישיבה 405
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:25.06.2013

  בתוקף סמכותה על פי חוק משק החשמל תשנ"ו- 1996 ועל פי דין, לאחר קיום שימוע כדין וכחלק מההיערכות לקראת המחסור בחשמל הצפוי בקיץ 2013, קובעת בזאת הרשות, כתנאי לזכאות היצרן להשתתף בהסדר התעריפי הקבוע בהחלטה זו, כתנאי לקבלת השירות על ידי היצרן מאת ספק השירות החיוני וכתנאי להכרה בעלויות ספק שירות חיוני בגין הסדר זה, כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • שילוב יצרנים פרטיים בעלי רישיון ייצור (להלן – יצרנ/ים)

  הסדרים לניהול ביקושים (צריכה מחסור):יצרנים (התייעלות והשלת עומסים)
  ..
  מספר ישיבה 403
  מספר החלטה 8
  תאריך פרסום:03.06.2013

  החלטה מס' 8 - לעניין שילוב יצרנים פרטיים בעלי רישיון ייצור (להלן – יצרנ/ים) לטובת ייצור חשמל בשל חשש ממחסור באספקת חשמל בקיץ 2013 . בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל התשנ"ו 1996 - ויתר סמכויותיה על פי כל דין, לאור החשש ממחסור באספקת חשמל בקיץ 2013 ובהתחשב, בין היתר, ביכולת הגורמים המשתלבים בהסדר להעמיד את הזמינות והאנרגיה לטובת מנהל המערכת בשעות המחסור, קובעת הרשות הסדר ליצרנות פרטית, כדלקמן (1)(2):

   ההחלטה המלאה
 • הסדר השלה מרצון לצרכני חשמל גדולים

  הסדרים לניהול ביקושים (צריכה מחסור):יצרנים (התייעלות והשלת עומסים)
  ..
  מספר ישיבה 379
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:28.06.2012

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996 ויתר סמכויותיה על פי כל דין, ולאחר קיום שימוע כדין, קובעת הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל (להלן: "הרשות") תעריפים ואמת מידה 47 א' " הסדר השלה מרצון לצרכני חשמל גדולים" כמפורט להלן 1:

   ההחלטה המלאה
 • עמדת הרשות בנושא התייעלות אנרגטית

  הסדרים לניהול ביקושים (צריכה מחסור):יצרנים (התייעלות והשלת עומסים)
  ..
  מספר ישיבה 290
  מספר החלטה 4
  תאריך פרסום:15.02.2010

  1. הצוות המקצועי יגיש למליאה בתוך חודשיים סקירה עולמית על הכלים להתייעלות אנרגטית הנהוגים בעולם.

   עמדת הרשות בנושא התייעלות אנרגטית
 • החלטה מס 3 (965) - בעניין קביעת תעריף בגין שירות התנעה שחורה

  הסדרים לניהול ביקושים (צריכה מחסור):יצרנים (התייעלות והשלת עומסים)
  ..
  מספר ישיבה 460
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:20.04.2015

  ​בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 ויתר סמכויותיה על פי כל דין, בזאת ולאחר קיום שימוע כדין, מחליטה הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל (להלן - "הרשות") כדלקמן.

   ההחלטה המלאה (965)
 • שינוי לוח תעריפים תעו"ז פסגה ניידת

  הסדרים לניהול ביקושים (צריכה מחסור):יצרנים (התייעלות והשלת עומסים) ; אמות מידה
  ..
  מספר ישיבה 200
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:07.02.2008

  1.מכוח סמכותה הקבועה בסעיף 30(1) לחוק משק החשמל התשנ"ו 1996- מעדכנת הרשות לשירותים ציבוריים -חשמל את לוח התעריפים 2-5.2 "תעו"ז פסגה ניידת" (נספח 1 להחלטה). (1) (2)

   712
   713