בסיס תעריף

רשימת החלטות

 • הסדר "חסכת הרווחת"

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:תעריף לצרכן
  ..
  מספר ישיבה 402
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:28.05.2013

  בהמשך להחלטתה מספר 6 מישיבה 368 מיום 2/4/2012: החלטה מס' 6 - הפחתת ביקושים 20/20 וייעול צריכה לקיץ 2012 ומתוקף סמכותה המוקנית לה בחוק משק החשמל התשנ"ו 1996 הרשות מסדירה המשך הפעלת הסדר "חסכת הרווחת" במהלך קיץ 2013 כחלק ממדיניות ניהול מחסור במשק החשמל.

   ההחלטה המלאה
 • קביעת מועד תחולה לתעריפי גיבוי ושירותים נלווים

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:תעריף לצרכן
  ..
  מספר ישיבה 400
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:06.05.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל , תשנ"ו- 1996 ועל פי כל דין, קובעת בזאת הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל (להלן: "הרשות"), מועד תחולה לתעריפי גיבוי ושירותים נלווים, כמפורט להלן:

   ההחלטה המלאה
 • הארכת המועד לרישום להסדר 20/20 להפחתת ביקושים וייעול צריכה לקיץ 2012

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:תעריף לצרכן
  ..
  מספר ישיבה 379
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:16.07.2012

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996 ועל פי כל דין, מעדכנת בזאת הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן: "הרשות") את אמת המידה 45 א' כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • הארכת מועד הרישום להסדר 20/20 להפחתת ביקושים

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:תעריף לצרכן
  ..
  מספר ישיבה 372
  מספר החלטה 4
  תאריך פרסום:14.05.2012

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, תשנ"ו- 1996 ועל פי כל דין, מעדכנת בזאת הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל (להלן: "הרשות") את המועד הקבוע באמת המידה 45א'(ב)(1) כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • הסדר 20/20 להפחתת ביקושים וייעול צריכה לקיץ 2012

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:תעריף לצרכן
  ..
  מספר ישיבה 368
  מספר החלטה 6
  תאריך פרסום:02.04.2012

  1. בתוקף סמכותה המוקנית לה בחוק משק החשמל התשנ"ו 1996, ולאחר קיום שימוע כדין, קובעת הרשות "הסדר 20/20 להפחתת ביקושים תקופתית וייעול צריכה לצרכנים בתעריף אחיד וכללי" כחלק ממדיניות ניהול מחסור במשק החשמל.(1) (2)

   המסמך המלא
 • קביעת תעריף עומס וזמן (תעו"ז) פשוט לצרכני חשמל ביתיים

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:תעריף לצרכן
  ..
  מספר ישיבה 361
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:30.01.2012

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 ויתר סמכויותיה על פי כל דין, ולאחר קיום שימוע כדין, קובעת בזה הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל (להלן-הרשות) תעריף עומס וזמן פשוט וולונטרי (להלן : "ההסדר" או "הסדר תעו"ז פשוט וולונטרי") לצרכנים קטנים ביתיים כמפורט להלן:

   ההחלטה המלאה
 • נוסחת עדכון תעריף

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:תעריף לצרכן
  ..
  מספר ישיבה 344
  מספר החלטה 5
  תאריך פרסום:25.07.2011

  1. הרשות מחליטה בזאת לעדכן את נוסחת העדכון השוטף של התעריפים כדלקמן:(1)(2) תעריפי החשמל יתעדכנו בעדכון שוטף במועד הקרוב בין:

   ההחלטה המלאה
 • תעריפים לצרכני תעו"ז בהסדר פסגה ניידת

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:תעריף לצרכן
  ..
  מספר ישיבה 331
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:28.03.2011

  בתוקף סמכותה הקבועה לחוק משק החשמל התשנ"ו- 1996, ולפי כל דין, ולאחר קיום שימוע כדין, קובעת בזה הרשות לשירותים ציבוריים -חשמל כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • הפחתת ביקושים וייעול צריכה לחודשים אוגוסט ספטמבר 2009

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:תעריף לצרכן
  ..
  מספר ישיבה 271
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:05.08.2009

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל התשנ"ו 1996 ולאחר קיום שימוע כדין, קובעת בזה הרשות כדלקמן:

   החלטה מלאה בנושא:הפחתת ביקושים וייעול צריכה לחודשים אוגוסט ספטמבר -2009
 • שינויים בלוחות תעריפים לעבודות על חשבון אחרים

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:עע א
  ..
  מספר ישיבה 270
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:02.08.2009

  1. בתוקף סמכותה המוקנית לה בחוק משק החשמל התשנ"ו 1996 מעדכנת הרשות את התעריפים לעבודות על חשבון אחרים שבלוחות התעריפים פרק 4.4 שבספר התעריפים כמפורט בנספח מס' 1 להחלטה זו. (1)

   החלטה מלאה בנושא : שינויים בלוחות תעריפים לעבודות על חשבון אחרים
   ריכוז: שינויים בלוחות התעריפים לעבודות על חשבון אחרים – 4.4
   נספח : מחירון עע"א מעודכן
 • קביעת תעריף לעבודות על חשבון אחרים (עע"א)

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:עע א
  ..
  מספר ישיבה 237
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:26.10.2008

  1. בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל התשנ"ו-1996(1) קובעת הרשות תוספת סעיפים 28 ו-29 ללוח תעריפים 5-4.4 "תעריפים לעבודות על חשבון אחרים ברשת ההספקה – מתח נמוך תת קרקעית" כדלקמן:(1)

   קביעת תעריף לעבודות על חשבון אחרים (עע"א)
 • העתקת קו מ"ע ביישוב ניצן – קביעת תעריף לעבודה המבוקשת

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:עע א
  ..
  מספר ישיבה 220
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:29.06.2008

  1.בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל תשנ"ו 1996, בהתאם לאמת מידה עבודות על חשבון אחרים ולאחר שימוע כדין קובעת הרשות תעריף עבור העתקת קו מתח עליון ביישוב ניצן, שתכננה החברה בתוכנית ת"א 45568, בעלות כוללת של 7,170,611 ₪. (1)

   העתקת קו מ"ע ביישוב ניצן – קביעת תעריף לעבודה המבוקשת
 • תעריפי עבודות על חשבון אחרים

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:עע א
  ..
  מספר ישיבה 208
  מספר החלטה 6
  תאריך פרסום:09.04.2008

  1. הרשות המעדכנת את התעריפים לעבודות על חשבון אחרים בשיעור 5.65%.(1) 2. לוחות התעריפים המעודכנים מצורפים כנספח א' להחלטה זו. 3. ההחלטה תכנס לתוקף ב- 20 באפריל 2008.

   תעריפי עבודות על חשבון אחרים
 • עדכון תעריף חיבור לרשת מתח נמוך

  חברת חשמל לישראל:בסיס תעריף:מחירונים
  ..
  מספר ישיבה 208
  מספר החלטה 5
  תאריך פרסום:09.04.2008

  1. הרשות מעדכנת את תעריפי החיבורים לרשת מתח נמוך בשיעור של 6.67%.(1) 2. לוחות התעריפים המעודכנים מצורפים כנספח א' להחלטה זו. 3. ההחלטה תכנס לתוקף במסגרת העדכון ב- 20 באפריל 2008.

   עדכון תעריף חיבור לרשת מתח נמוך