החלטות בנושא רישוי - חלוקה

רשימת החלטות

 • מתן רישיון חלוקה ורישיון הספקה לפיתוח שאן (חשמל) בע"מ

  רישוי:חלוקה
  ..
  מספר ישיבה 378
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:25.06.2012

  1. בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996 ויתר סמכויותיה על פי דין, מחליטה בזה הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל לתת רישיון חלוקה ורישיון הספקה לפיתוח שאן (חשמל) בע"מ.

   ההחלטה המלאה
 • החלטה מס' 3 (920)- תיקון רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחובר לרשת החלוקה

  רישוי
  ..
  מספר ישיבה 450
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:11.01.2015

  ​בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996, ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזאת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל על תיקון רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל סולארי המחובר לרשת החלוקה לחברה המפורטת מטה : 

   ההחלטה המלאה (920)