החלטות בנושא רישוי - ייצור אנרגיה מתחדשת

רשימת החלטות

 • ביטול רישיונות מותנים להקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה

  רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת:רישיונות מותנים
  ..
  מספר ישיבה 417
  מספר החלטה 7
  תאריך פרסום:24.12.2013

  1. בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996 ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזאת הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן - הרשות) על ביטול רישיונות מותנים להקמת מתקני ייצור חשמל סולארי המחוברים לרשת החלוקה לחברות המפורטת מטה (להלן – בעלי הרישיונות): (1)(2)

   החלטה מס' 7
 • תיקוני רישיונות מותנים להקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה

  רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת:רישיונות מותנים
  ..
  מספר ישיבה 417
  מספר החלטה 6
  תאריך פרסום:24.12.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996, ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזאת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן - הרשות) על תיקוני רישיונות מותנים להקמת מתקני ייצור חשמל סולאריים המחוברים לרשת החלוקה לחברות המפורטות מטה (להלן - בעלי הרישיון) כדלקמן: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

   החלטה מס' 6
 • תיקון רישיון מותנה להקמת מתקן ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחובר לרשת ההולכה

  רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת:רישיונות מותנים
  ..
  מספר ישיבה 417
  מספר החלטה 5
  תאריך פרסום:24.12.2013

  1. בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996, ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזאת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן - הרשות) על תיקון רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל סולארי המחובר לרשת ההולכה כמפורט מטה: (1) (2) (3) (4) (5)(6)

   החלטה מס' 5
 • מתן רישיונות קבועים למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה

  רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת:רישיונות קבועים
  ..
  מספר ישיבה 417
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:24.12.2013

  1. בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996 ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזאת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן – הרשות) על מתן רישיונות ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית למתקנים המחוברים לרשת החלוקה, לחברות המפורטות בטבלה להלן (להלן - בעלי הרישיונות). (1)(2)(3)(4)

   החלטה מס' 1
 • תיקוני רישיונות מותנים להקמת מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה

  רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת:רישיונות מותנים
  ..
  מספר ישיבה 416
  מספר החלטה 9
  תאריך פרסום:20.10.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996, ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן - הרשות) על תיקוני רישיונות מותנים להקמת מתקני ייצור חשמל סולאריים המחוברים לרשת החלוקה לחברות המפורטות מטה (להלן - בעל הרישיון) כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • ביטול רישיון מותנה להקמת מתקן ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחובר לרשת החלוקה

  רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת:רישיונות מותנים
  ..
  מספר ישיבה 416
  מספר החלטה 5
  תאריך פרסום:20.10.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996 ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזה הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן - הרשות) על ביטול רישיון מותנה להקמת מתקן ייצור חשמל סולארי המחובר לרשת החלוקה לשותפות המפורטת מטה:

   ההחלטה המלאה
 • מתן רישיונות קבועים למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה

  רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת:רישיונות קבועים
  ..
  מספר ישיבה 416
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:20.10.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996 ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן – הרשות) על מתן רישיונות ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית למתקנים המחוברים לרשת החלוקה, לחברות המפורטות בטבלה להלן (להלן - בעלי הרישיונות).

   ההחלטה המלאה
 • תיקון החלטה מס' 1 מישיבה דחופה מס' 415 מיום 10.10.2013

  רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת:רישיונות מותנים
  ..
  מספר ישיבה 415א
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:14.10.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996, ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן - הרשות) על תיקון רישיון מס' 2010-01-4-0498 לחברת שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע"מ (לשעבר - פז סולאר בע"מ) - פרויקט עין השלושה (להלן – בעלת הרישיון), כדלקמן

   ההחלטה המלאה
 • תיקון רישיון מס' 2010-01-4-0498 לחברת שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע"מ

  רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת:רישיונות מותנים
  ..
  מספר ישיבה 415
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:14.10.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996, ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן - הרשות) על תיקון רישיון מס' 2010-01-4-0498 לחברת שיכון ובינוי אנרגיה סולאר בע"מ (לשעבר – פז סולאר בע"מ), פרויקט עין השלושה, (להלן – בעלת הרישיון), כדלקמן:(

   ההחלטה המלאה
 • מתן רישיון מותנה להקמת מתקן ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת- המחובר לרשת החלוקה

  רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת:רישיונות מותנים
  ..
  מספר ישיבה 413
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:19.09.2013

  1. בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996 ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן – הרשות) על מתן רישיון יצור בטכנולוגית אנרגיה מתחדשת לחברה המפורטת מטה (להלן - בעלי הרישיון). נוסח הרישיון על נספחיו מצורף להחלטה זו כנספח א'

   ההחלטה המלאה
 • מתן רישיון מותנה להקמת מתקן ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת- המחובר לרשת ההולכה

  רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת:רישיונות מותנים
  ..
  מספר ישיבה 413
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:19.09.2013

  1. בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996 ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן – הרשות) על מתן רישיון מותנה להקמת מתקן ייצור חשמל באמצעות טורבינת רוח למבקש הרישיון המפורט בטבלה שלהלן. נוסח הרישיון על נספחיו מצורף להחלטה זו כנספח א'.

   ההחלטה המלאה
 • מתן רישיונות קבועים למתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית המחוברים לרשת החלוקה

  רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת:רישיונות קבועים
  ..
  מספר ישיבה 413
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:19.09.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996 ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן – הרשות) על מתן רישיונות ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית למתקנים המחוברים לרשת החלוקה, לחברות המפורטות בטבלה להלן (להלן - בעלי הרישיונות).

   ההחלטה המלאה
 • תיקון רישיון מס' 2009-03-4-0351 לחברת דור אלון טכנולוגיות גז בע"מ

  רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת:רישיונות מותנים
  ..
  מספר ישיבה 412
  מספר החלטה 11
  תאריך פרסום:02.09.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996, ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזאת הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן - הרשות) על תיקון רישיון מס' 2009-03-4-0351 לחברת דור אלון טכנולוגיות גז בע"מ (להלן – בעלת הרישיון), כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • תיקון ההספק המותקן ברישיון לזוכה במכרז אשלים מס' STA0309

  רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת:רישיונות קבועים ; רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת:רישיונות מותנים
  ..
  מספר ישיבה 412
  מספר החלטה 10
  תאריך פרסום:02.09.2013

  1. בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996 ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזה הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן - הרשות) על תיקון הרישיון המותנה והרישיון הקבוע שאישרה הרשות (החלטת רשות מס' 5 מישיבה 290 מיום 15.2.10) במסגרת המכרזים לתכנון, מימון, הקמה ותפעול של תחנות כוח סולאריות במתחם אשלים (להלן - מכרז אשלים).

   ההחלטה המלאה
 • ביטול רישיונות מותנים להקמת מתקן ייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית

  רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת:רישיונות מותנים
  ..
  מספר ישיבה 412
  מספר החלטה 6
  תאריך פרסום:02.09.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו - 1996 ויתר סמכויותיה על-פי דין, מחליטה בזה הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן - הרשות) על ביטול רישיונות מותנים להקמת מתקן ייצור חשמל סולארי המחוברים לרשת החלוקה לחברות המפורטת מטה (להלן – בעלי הרישיונות): (1)(2)

   ההחלטה המלאה
 
דף קודם
הבא לעמוד אחרון