תוצאות חיפוש

רשימת החלטות

 • החלטה 57402 מישיבה 574 מיום 1.3.2020: יחידת קוגנרציה רמת נגב אנרגיה

  ..
  מספר ישיבה 574
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:09.03.2020

  רשות החשמל מפרסמת החלטה בנושא: יחידת קוגנרציה רמת נגב אנרגיה

   ההחלטה המלאה (57402)
 • החלטה מס' 57405 – הארכת המועד להגשת ערבות נוספת עבור הארכת המועד המחייב המרבי לסנכרון לזוכים בהליך תחרותי מספר 1 למתקני גגות ("ההליך")

  ..
  מספר ישיבה 574
  מספר החלטה 5
  תאריך פרסום:09.03.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת החלטה בנושא: הארכת המועד להגשת ערבות נוספת עבור הארכת  המועד המחייב המרבי לסנכרון לזוכים בהליך תחרותי מספר 1 למתקני גגות 

   ההחלטה המלאה (57405)
 • החלטה מס' 57401 - תיקון רישיונות מותנים להקמת מתקנים לייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח

  ..
  מספר ישיבה 574
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:05.03.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת החלטה בנושא:  תיקון רישיונות מותנים להקמת מתקנים לייצור חשמל באמצעות טורבינות רוח 

   ההחלטה המלאה (57401)
 • החלטה מס' 57406- עדכון להחלטה מס' 6 (1200) מישיבה 528, מיום 23.10.2017 ("שמירת מקום ברשת להקמת תחנות כוח סולאריות בדימונה דרום (תת"ל 82)"

  ..
  מספר ישיבה 574
  מספר החלטה 6
  תאריך פרסום:05.03.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת החלטה בנושא:  עדכון להחלטה מס' 6 (1200) מישיבה 528, מיום 23.10.2017 ("שמירת מקום ברשת להקמת תחנות כוח סולאריות בדימונה דרום (תת"ל 82)"

   ההחלטה המלאה (57406)
 • החלטה מס' 57403 : שילוב גנרטורים פרטיים לגיבוי רשת חברת החשמל בישובים סמוכי גדר הגבול בעוטף עזה

  ..
  מספר ישיבה 574
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:05.03.2020

  רשות החשמל מפרסמת החלטה בנושא:  שילוב גנרטורים פרטיים לגיבוי רשת חברת החשמל בישובים סמוכי גדר הגבול בעוטף עזה

   ההחלטה המלאה (57403)
   אמת מידה 43א
 • החלטה מס' 57404- תיקון אמת מידה 35כ4- עדכון אופן מסירת הדרישות הביטחוניות

  ..
  מספר ישיבה 574
  מספר החלטה 4
  תאריך פרסום:05.03.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת החלטה בנושא: החלטה מס' 57404- תיקון אמת מידה 35כ4- עדכון אופן מסירת הדרישות הביטחוניות

   ההחלטה המלאה (57404)
 • החלטה מס' 57301 - תיקון רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית באמצעות מכרז קרקע

  רישוי
  ..
  מספר ישיבה 573
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:11.02.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת החלטה בנושא:  תיקון רישיון מותנה להקמת מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה סולארית 

  באמצעות מכרז קרקע 

   ההחלטה המלאה (57301)
 • החלטה מס' 57303 מישיבה 573 מיום 27.01.2020: החלטה לתיקון לוח תעריף 6.5 – 4 "תעריף הספק שנתי מרבי למיתקנים המייצרים חשמל בגז טבעי ומחוברים לרשת חלוקת החשמל" – מתן אפשרות להעמיד התחייבות חשב חלף לבטוחה

  חברת חשמל לישראל:הכרה בעלויות
  ..
  מספר ישיבה 573
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:27.01.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת החלטה בנושא: תיקון לוח תעריף 6.5 – 4 "תעריף הספק שנתי מרבי למיתקנים המייצרים חשמל בגז טבעי ומחוברים לרשת חלוקת החשמל" – מתן אפשרות להעמיד התחייבות חשב חלף לבטוחה 

   ההחלטה המלאה (57303)
 • החלטה מס' 57304 מיום 27.01.2020 - הוראת מעבר לעניין מחיר זמן אמת

  אמות מידה
  ..
  מספר ישיבה 573
  מספר החלטה 4
  תאריך פרסום:27.01.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת החלטה בנושא: הוראת מעבר לעניין מחיר זמן אמת 

   ההחלטה המלאה (57304)
 • החלטה מס' 57308 מיום 27.01.2020 - תיקונים להחלטת הרשות בעניין תוספת פרויקטים לתכנית פיתוח למערכת ההולכה לצורך קליטת אנרגיות מתחדשות

  הסדרת משק פרטי:הסדרת אנרגיה מתחדשת
  ..
  מספר ישיבה 573
  מספר החלטה 8
  תאריך פרסום:27.01.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת החלטה בנושא: תיקונים להחלטת הרשות בעניין תוספת פרויקטים לתכנית פיתוח למערכת ההולכה לצורך עמידה ביעדים לקליטת אנרגיות מתחדשות.

   ההחלטה המלאה (57308)
 • החלטה מס' 57306 – הארכת המועד המחייב המרבי לסנכרון לזוכים בהליך תחרותי מספר 1 למתקני גגות

  הסדרת משק פרטי:הסדרת אנרגיה מתחדשת ; רישוי:ייצור אנרגיה מתחדשת
  ..
  מספר ישיבה 573
  מספר החלטה 6
  תאריך פרסום:27.01.2020

  רשות החמשל מפרסמת החלטה בנושא:  הארכת המועד המחייב המרבי לסנכרון לזוכים בהליך תחרותי מספר 1 למתקני גגות

   ההחלטה המלאה (57306)
 • החלטה מס' 57307- עדכון המועדים למתן תשובת מחלק עם מגבלות הזרמת אנרגיה (עדכון אמות מידה 35כ1 -35כ6)

  אמות מידה
  ..
  מספר ישיבה 573
  מספר החלטה 7
  תאריך פרסום:27.01.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת החלטה בנושא:  עדכון המועדים למתן תשובת מחלק עם מגבלות הזרמת אנרגיה

   (עדכון אמות מידה 35כ1 -35כ6)

   ההחלטה המלאה (57307)
 • החלטה מס' 57302 – פרסום הזמנה להציע הצעות בהליך תחרותי מס' 1 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב קיבולת אגירה, למתקנים המחוברים או המשולבים לרשת החלוקה או למתקנים המשולבים במקום צרכנות המחובר לרשת ההולכה

  הסדרת משק פרטי:הסדרת אנרגיה מתחדשת ; הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 573
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:27.01.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת החלטה בנושא:  הזמנה להציע הצעות בהליך תחרותי מס' 1 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב קיבולת אגירה, למתקנים המחוברים או המשולבים לרשת החלוקה או למתקנים המשולבים במקום צרכנות המחובר לרשת ההולכה

   ההחלטה המלאה (57302)
   הזמנה להציע הצעות
   אמת מידה 220 ב
   לוחות תעריף למתקני ייצור משולבי אגירה
   נספחי ההליך
   English Version
 • החלטה 57305 מישיבה 573 מיום 27.01.2020 :חריגות מתכניות צריכה - תיקון לאמות מידה 1, 58,57, 59 ו-91

  ..
  מספר ישיבה 573
  מספר החלטה 5
  תאריך פרסום:27.01.2020

  ​בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן: "חוק משק החשמל")  ויתר סמכויותיה על פי דין, מפרסמת רשות החשמל (להלן: "הרשות") את התיקון בעניין הגשת תוכניות ייצור וצריכה, וחריגות מתכניות צריכה יומיות של מספקי חשמל פרטיים,  כדלקמן:

   ההחלטה המלאה (57305)
   לוח תעריפים
   נספח א' - תיקון אמות מידה 1 57 58 59 91
   נספח א' - תיקון אמות מידה 1 57 58 59 91 - כולל תיקונים ביחס למקור
   נספח א' - תיקון אמות מידה 1 57 58 59 91 - כולל תיקונים ביחס לשימוע
 • החלטה מס' 1 (57201) הארכת תוקף החלטה מס' 3 מישיבה 556 מיום 2019.1.4 - הבהרת הרשות בנושא חיבור צרכנים לרשת בהמשך לתקון 16 לחוק משק החשמל

  חברת חשמל לישראל
  ..
  מספר ישיבה 572
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:23.12.2019

  ​רשות החשמל מפרסמת החלטה בנושא:  הבהרת הרשות בנושא חיבור צרכנים לרשת בהמשך לתקון 16 לחוק משק החשמל


   ההחלטה המלאה (57201)
 
דף קודם
הבא לעמוד אחרון