הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים

רשימת החלטות

 • עדכון החלטות רשות בנוגע להסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרני חשמל פרטיים

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 403
  מספר החלטה 9
  תאריך פרסום:03.06.2013

  בהתאם לסמכויותיה לפי חוק משק החשמל התשנ"ו- 1996 (להלן- החוק) ולאחר קיום שימוע כדין, מעדכנת ומבהירה הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל את החלטותיה מס' 1 מישיבה 268 מיום 19.7.2009 (להלן: "החלטה 268") ומס' 2 מישיבה 383 מיום 5.9.2012 (להלן: "החלטה 383"), לאחר בחינה מחודשת של הצורך בהמשך קביעת ההסדרים התעריפים תומכי המימון ליצרני חשמל פרטי לפי טכנולוגיות, בהתאם למטרות החוק וצרכי המשק, כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
   נספח להחלטה : ספר אמות מידה תומכות מימון
 • שילוב יצרנים פרטיים הפועלים בדלק שאיננו גז טבעי לטובת חורף 2013

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 392
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:09.01.2013

  בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו- 1996 ויתר סמכויותיה על פי כל דין קובעת הרשות הסדר ליצרנות פרטית כדלקמן במסגרת נקיטת צעדים למניעת אירועי מחסור בחשמל בחורף 2013:

   ההחלטה המלאה
 • שילוב יצרנים פרטיים בעלי רישיון ייצור

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 378
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:25.06.2012

  החלטה מספר 3 מישיבה 378 מיום 25.6.2012 לעניין שילוב יצרנים פרטיים בעלי רישיון ייצור (להלן – יצרנ/ים) לטובת ייצור חשמל בשל חשש ממחסור בקיץ 2012

   ההחלטה המלאה
 • תיקון להחלטת רשות מ בעניין הסדרים תעריפיים

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 375
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:05.06.2012

  תיקון להחלטת רשות מישיבה 268 מיום 19.7.2009 בעניין הסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרני חשמל פרטיים

   ההחלטה המלאה
 • בנוגע להבהרת התנאים לפעילות יצרנות פרטית

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 369
  מספר החלטה 6
  תאריך פרסום:23.04.2012

  בהתאם לסמכותה לפי דין, ולאחר קיום שימוע כדין, מפרסמת בזה הרשות את התנאים לפעילות יצרן חשמל פרטי שמתקנו איננו דו דלקי והוא בעל רישיון הספקה ורישיון ייצור (להלן: "בעל רישיון") במקרה של מחסור כלל משקי ממושך בגז טבעי (להלן: "המצב") שיוגדר ככזה על ידי מליאת הרשות, ואשר במסגרתו הוא אינו מקבל את כמות הגז הנדרשת לו להפעלה בעומס מלא של מתקנו ולקיום הפעלה סדירה של מתקן הייצור. בהתאם לכך בעל הרישיון יוכל לפעול כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • עקרונות להכרה בעלויות לספק שירות חיוני בגין הסכמים לרכישת חשמל

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 369
  מספר החלטה 5
  תאריך פרסום:23.04.2012

  החלטה מס' 5 - עקרונות להכרה בעלויות לספק שירות חיוני בגין הסכמים לרכישת חשמל ומתן שירותי תשתית ליצרני חשמל פרטיים קונבנציונאליים בעסקאות זמינות קבועה, יצרני אגירה שאובה ויצרנים באנרגיה מתחדשת בטכנולוגיה סולארית לרשת ההולכה, חוות רוח ומתקני ביו גז (להלן: "יצרנים באנרגיה מתחדשת")

   ההחלטה המלאה
 • אגירה שאובה

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 366
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:12.03.2012

  בהתאם לסמכויותיה לפי חוק משק החשמל התשנ"ו 1996 (להלן –"החוק") ולאחר קיום שימוע כדין קובעת הרשות לשירותים ציבוריים חשמל ("להלן הרשות") כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • פרה רולינג

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 353
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:14.11.2011

  הרשות דנה בבקשת חברת אשכולות אנרגיה לקבלת רישיון מותנה לייצור חשמל בטכנולוגיה קונבנציונאלית תוך התמקדות בנסיבות המיוחדות של הבקשה (בעל עניין בספק גז המבקש להיות בעל שליטה ביצרן חשמל פרטי קונבנציונאלי ) והחליטה כדלקמן:

   ההחלטה המלאה
 • החלטה ביחס לעדכון תעריף ליחידות ייצור מסוג דיזל גנראטור

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 338
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:06.06.2011

  החלטה מס' 3 - החלטה ביחס לעדכון תעריף ליחידות ייצור מסוג דיזל גנראטור הפועלות במזוט אשר מחוברות לרשת החלוקה

   ההחלטה המלאה
 • עדכון החלטת רשות 279 ("הסדרה תעריפית ליצרן חשמל פרטי הפועל בטכנולוגיית אגירה שאובה")

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 327
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:21.02.2011

  החלטה מס' 3 – עדכון החלטת רשות 279 ("הסדרה תעריפית ליצרן חשמל פרטי הפועל בטכנולוגיית אגירה שאובה")

   ההחלטה המלאה
 • אי שינוי נוסחת תעריף ליחידות ייצור מסוג דיזל גנראטור הפועלות במזוט

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 326
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:07.02.2011

  בהתאם לסמכותה שבדין מחליטה בזה הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל שלא לשנות את נוסחת התעריף שנקבעה בהחלטתה ביחס למתקני ייצור מסוג דיזל גנראטור הפועלות במזוט (החלטה מספר 2 מישיבה 150 מיום 24.12.2004).

   ההחלטה המלאה בנושא אי שינוי נוסחת התעריף
 • עדכון החלטת רשות מס' 2, מישיבה 279 מיום 8.11.09 בנושא :

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 325
  מספר החלטה 4
  תאריך פרסום:24.01.2011

  עדכון החלטת רשות מס' 2, מישיבה 279 מיום 8.11.09 בנושא "הסדרה תעריפית ליצרן חשמל פרטי הפועל בטכנולוגיית אגירה שאובה"

   ההחלטה המלאה
 • תיקון הסכם לרכישת חשמל בין חברת החשמל לישראל לחברת OPC מישור רותם בע"מ

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 323
  מספר החלטה 3
  תאריך פרסום:17.01.2011

  החלטה מס' 3 - תיקון הסכם לרכישת חשמל בין חברת החשמל לישראל לחברת OPC מישור רותם בע"מ

   ההחלטה בנושא:תיקון הסכם לרכישת חשמל בין חברת החשמל לישראל לחברת OPC
   נספח להחלטה
 • תיקון הוראה ברשיונות מותנים - חובת העמדת הון עצמי

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים
  ..
  מספר ישיבה 314
  מספר החלטה 1
  תאריך פרסום:08.11.1910

  החלטה מספר 1 - תיקון הוראה ברשיונות מותנים - חובת העמדת הון עצמי לצורך הוכחת יכולת כספית לבעלי רשיונות מותנים ליצור פרטי

   החלטה מס' 1- תיקון הוראה ברשיונות מותנים
 • תיקון להחלטת רשות 2 מישיבה 375 מיום 04.06.2012

  הסדרת משק פרטי:הסדרת פעילות יצרני חשמל פרטיים ; אמות מידה
  ..
  מספר ישיבה 383
  מספר החלטה 2
  תאריך פרסום:05.09.2012

  החלטה מס' 2 - תיקון להחלטת רשות 2 מישיבה 375 מיום 04.06.2012 בעניין הסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרני חשמל פרטיים

   ההחלטה המלאה
 
דף קודם
הבא לעמוד אחרון