תוצאות חיפוש

רשימת שימועים

 • שימוע- קביעת עלות נורמטיבית לפעילויות נוספות ברשת החשמל

  ..
  תאריך פרסום:26.03.2020
  תאריך אחרון לתגובה:26.03.2020

  רשות החשמל מפרסמת שימוע בנושא:קביעת עלות נורמטיבית לפעילויות נוספות ברשת החשמל

   נלווה לשימוע
   מסמך השימוע המלא
 • שימוע- הארכת תקופת הרישיון הקבועה בהחלטה מס' 1 מישיבה 399 מיום 22.4.2013

  ..
  תאריך פרסום:09.03.2020
  תאריך אחרון לתגובה:15.03.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת שימוע בנושא:  הארכת תקופת הרישיון הקבועה בהחלטה מס' 1 מישיבה 399 מיום 22.4.2013 

   נלווה לשימוע
   מסמך השימוע המלא
 • שימוע- תיקון לאמת מידה 35כו3 עד 35כו5 "סקר חיבור לשם קבלת התחייבות לחיבור

  ..
  תאריך פרסום:09.03.2020
  תאריך אחרון לתגובה:30.03.2020

  רשות החשמל מפרסמת שימוע בנושא: תיקון לאמת מידה 35כו3 עד 35כו5 "סקר חיבור לשם קבלת התחייבות לחיבור

   נלווה לשימוע
   מסמך השימוע המלא
 • שימוע- קביעת כללים לפטור מחובת רישיון אגירה

  ..
  תאריך פרסום:05.03.2020
  תאריך אחרון לתגובה:26.03.2020

  רשות החשמל מפרסמת שימוע בנשוא : קביעת כללים לפטור מחובת רישיון אגירה

   נלווה לשימוע
   מסמך השימוע המלא
 • שימוע – מחיר הגז של חברת החשמל לצורך העמסה וקביעת מחיר שולי

  ..
  תאריך פרסום:05.03.2020
  תאריך אחרון לתגובה:26.03.2020

  רשות החשמל מפרסמת שימוע בנושא: מחיר הגז של חברת החשמל לצורך העמסה וקביעת מחיר שולי

   נלווה לשימוע
   מסמך השימוע המלא
 • שימוע - התחשבנות בגין ריבוי מתקני ייצור המחוברים לרשת ההולכה ומשולבים במקום צרכנות

  ..
  תאריך פרסום:05.03.2020
  תאריך אחרון לתגובה:26.03.2020

  רשות החשמל מפרסמת שימוע בנושא: התחשבנות בגין ריבוי מתקני ייצור המחוברים לרשת ההולכה ומשולבים במקום צרכנות 

   נלווה לשימוע
   מסמך השימוע המלא
 • שימוע - עדכון החלטה מס' 3 (1094) מישיבה 502, מיום 14.11.2016 בעניין: "קביעת תעריפים לשירותי ניהול של מערכת החשמל"

  ..
  תאריך פרסום:03.02.2020
  תאריך אחרון לתגובה:24.02.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת החלטה בנושא: עדכון החלטה מס' 3 (1094) מישיבה 502, מיום 14.11.2016 בעניין "קביעת תעריפים לשירותי ניהול של מערכת החשמל"

   נלווה לשימוע
   מסמך השימוע המלא
 • שימוע- תיקון אמת מידה 35כ4- עדכון אופן מסירת הדרישות הביטחוניות

  ..
  תאריך פרסום:02.02.2020
  תאריך אחרון לתגובה:16.02.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת שימוע בנושא: תיקון אמת מידה 35כ4- עדכון אופן מסירת הדרישות הביטחוניות

   נלווה לשימוע
   מסמך השימוע המלא
 • שימוע- הוספת אמת מידה ממשק בין מחלקים

  ..
  תאריך פרסום:02.02.2020
  תאריך אחרון לתגובה:23.02.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת שימוע בנושא: אמת מידה המסדירה את התיאום שיבוצע בין המחלק הדומיננטי למחלק על מנת לאפשר חיבור או שילוב מיתקנים ברשת החלוקה של המחלק.

   נלווה לשימוע
   מסמך השימוע המלא
 • שימוע- עדכון להחלטה מס' 6 (1200) מישיבה 528, מיום 23.10.2017 ("שמירת מקום ברשת להקמת תחנות כוח סולאריות בדימונה דרום (תת"ל 82)".

  ..
  תאריך פרסום:02.02.2020
  תאריך אחרון לתגובה:23.02.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת שימוע בנושא:  הארכת מועד שמירת מקום ברשת בהספק 300MW לפי סכמת חיבור לרשת 161 ק"ו מספטמבר 2022 , כפי שנקבע בהחלטה הקודמת, למרץ 2024 

   נלווה לשימוע
   מסמך השימוע המלא
 • שימוע - הפחתת רכיב תעריף חברתי לחברת חמ"י

  ..
  תאריך פרסום:29.01.2020
  תאריך אחרון לתגובה:19.02.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת שימוע בנושא: הפחתת רכיב תעריף חברתי לחברת חמ"י

   נלווה לשימוע
   מסמך השימוע המלא
 • שימוע- שילוב גנרטורים פרטיים לגיבוי רשת חברת החשמל בישובים סמוכי גדר הגבול בעוטף עזה

  ..
  תאריך פרסום:29.01.2020
  תאריך אחרון לתגובה:19.02.2020

  ​רשות החשמל מפרסמת שימוע בנושא: שילוב גנרטורים פרטיים לגיבוי רשת חברת החשמל בישובים סמוכי גדר הגבול בעוטף עזה

   נלווה לשימוע
   מסמך השימוע המלא
 • שימוע - הוראת מעבר לעניין מחיר זמן אמת

  ..
  תאריך פרסום:16.12.2019
  תאריך אחרון לתגובה:30.12.2019

  ​רשות החשמל מפרסמת שימוע בנושא: הוראת מעבר לעניין מחיר זמן אמת 

   נלווה לשימוע
   מסמך השימוע המלא
 • שימוע - מתן תשובת מחלק עם מגבלות הזרמת אנרגיה (עדכון אמות מידה 35 כ 35 -1 כ6)

  ..
  תאריך פרסום:15.12.2019
  תאריך אחרון לתגובה:22.12.2019

  ​מתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל התשנ"ו – 1996 ולפי כל דין, מפרסמת הרשות הצעת החלטה לשימוע   בנושא: מתן תשובת מחלק עם מגבלות הזרמת אנרגיה  (עדכון אמות מידה 35 כ 35 -1 כ6)

   נלווה לשימוע
   מסמך השימוע המלא
 • שימוע - עדכון גודל מתקן ומועד פקיעת תעריף להסדרה ליצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בגודל קטן – הוראת שעה

  ..
  תאריך פרסום:15.12.2019
  תאריך אחרון לתגובה:22.12.2019

  ​בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו – 1996, ויתר סמכויותיה על פי כל דין, מפרסמת בזאת רשות החשמל (להלן –הרשות) החלטה לשימוע הציבור לעדכון הסדרת מתקני ייצור חשמל על גגות בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בהספק שמעל 15 קילו-וואט, ומאריכה את תוקף המכסות כמפורט להלן:

   נילווה לשימוע
   מסמך השימוע המלא
 
דף קודם
הבא לעמוד אחרון