טפסים

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​לרשות מבקשי הבקשות עומדים טפסים ה​נדרשים להגשה בעת בקשה לרישיון.

בקשה לרישיון או כל מסמך נוסף, ניתן להגיש לאגף הרישוי במשכנו החדש ברחוב בנק ישראל 7,ירושלים
(בניין ג'נרי 2 ).

את הבקשה יש להגיש בעותק מודפס אחד שאליו תצורף מדיה דיגיטלית עם הבקשה המלאה.