סטטוס רישיונות מותנים וקבועים

 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מצורף מאגר נתונים המשקף את כל הסטטוסים של מקבלי הרשיונות מסוגים שונים,
כולל היקף ייצור, מיקום, שם החברה וטכנולוגיה.*

​​​​​​​​​​* טבלאות אלה מתפרסמות בהתאם לנתונים הידועים לצוות המקצועי ברשות נכון למועד פרסומן. הן מתפרסמות לצרכים אינפורמטיביים בלבד ואין במה שיש בהן או שאין בהן כדי לחייב את הרשות. במקרה של סתירה בין נתון המפורסם בטבלה מסוימת לבין תנאים ברישיון של מי מבעלי הרישיונות המופיעים בטבלה, או של איזו מהחלטות הרשות, תנאי הרישיון או החלטות הרשות גוברות.​​