תבנית רשיונות לדוגמא לעיון מבקשי רשיונות

 
סעיף 4 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 מסמיך את רשות החשמל להעניק רשיונות לביצוע פעילויות שונות במשק החשמל, דוגמת רישיון הולכה, חלוקה, ייצור, הספקה וניהול המערכת.

 
הרשיונות ניתנים ע"י מליאת הרשות, ונכנסים לתוקף לאחר אישור שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים.​​​​​​​​​​​​​​​​​לעיונכם דוגמאות לרישיונות שניתנו ע"י הרשות לפעילויות השונות.

​​​​​​​