מסמך הנחיות: הסדרה באזור יו"ש

 

​​​​​​​​​​​להלן רשימת המסמכים שיש לקרוא וליישם בנושא הסדרה באזור יו"ש.

​​​​​​​​​​​​יובהר כי ההסדרה ומתן הרשיונות בתחומי יהודה ושומרון הינם בסמכות בלעדית של מנהל איו"ש. על כן, הגשת המסמכים, פניות ובירורים ייעשו מול קמ"ט חשמל במנהל איו"ש:
מר סעיד קאסם
טלפון: 02-9977097
דוא"ל:  info_yosh@mni.gov.il 
פקס:  02-9977378
כתובת: ת.ד:  20 בית אל, 90631