חופש המידע

 

​​​​​​​​​​בהתאם לסעיף 2 (1) לחוק חופש ובכפוף להוראות החוק, לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מהרשות לשירותים ציבוריים חשמל.
 
על המבקש לקבל מידע מאת הרשות לשאת בתשלומים כפי שנקבעו בתקנות חופש המידע (אגרות) 1999 - כדלקמן:
 
1. תשלום אגרת בקשה על סך של (לקבלת הסכום המעודכן, לחצו כאן)  באמצעות בנק הדואר לפקודת הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל, חשבון מס' 22272.

2. לעיונכם, דברי הסבר להליך בקשת המידע.

3. ניתן לפנות בבקשת מידע מהרשות, דרך טופס הפנייה המקוון.
 

קבצים להורדה: