דו"ח פניות הציבור

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דו"ח פניות הציבור הנו אחד הכלים האפקטיביים ביותר לזיהוי השפעות פעילות הרשות על ציבור הצרכנים במשק החשמל, תוך ניתוח המגמות השונות בתחום הפניות והתלונות כדוגמת: כמות התלונות והפניות, נושאים לטיפול בתלונות ובפניות, סטטוס לאחר טיפול (מוצדקות / לא מוצדקות), השוואה לאורך שנים (מגמות והשלכות) , משכי טיפול למטרות בקרה על פי נהלי עבודה, פיקוח על פעילות ספקי שירות חיוני בתחום השירות לצרכן ממספר היבטים ועל פי מדדים שונים, זיהוי אלמנטים חיצוניים לפעילות ספק ומפקח המשפיעים על השירות- ניתוחם והעמדת אפשרויות עתידיות לפיתוח ובקרה.

קבצים להורדה: