קול קורא לציבור

 • קול קורא להתייחסות הציבור בנושא: יעדי ייצור חשמל באנרגיה מתחדשת לשנת 2030

  ..
  תאריך פרסום:29.01.2020
  תאריך אחרון לתגובה:23.02.2020

  ​בהמשך לפנייתו של שר האנרגיה, בוחנת רשות החשמל בימים אלו את האפשרות לקבוע יעד של 30% לייצור החשמל באנרגיה מתחדשת לשנת 2030. במסגרת זו נבחנות, בין היתר, הסוגיות הבאות:

   קול קורא-יעדי 2030
   דחייה לקול קורא
 • קול קורא להתייחסות הציבור בעניין שילוב מניה רציפה לצרכני המגזר הביתי לשם קידום שירותים מתקדמים ברשת החלוקה

  ..
  תאריך פרסום:08.09.2019
  תאריך אחרון לתגובה:31.10.2019

  ​רשות החשמל מפרסמת קול קורא בעניין שילוב מניה רציפה לצרכני המגזר הביתי לשם קידום שירותים מתקדמים ברשת החלוקה

   נלווה לקול קורא
   קול קורא- המסמך המלא
   דחייה לקול קורא
   Request for Information to the matter of the integration of continuous metering
 • קול קורא – עקרונות להליך תחרותי להקמת הספק חדש

  ..
  תאריך פרסום:17.06.2019
  תאריך אחרון לתגובה:05.09.2019

  ​רשות החשמל מפרסמת קול קורא  – עקרונות להליך תחרותי להקמת הספק חדש

   נלווה לקול קורא
   ההודעה המלאה
   דחייה לקול קורא
 • קול קורא- הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי

  ..
  תאריך פרסום:11.02.2019
  תאריך אחרון לתגובה:11.03.2019

  ​מינהל החשמל ברשות החשמל מפרסם בזאת להתייחסות הציבור את הנחיותיו המפרטות את הכללים והעקרונות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי ).

   דף נלווה - הנחיות התקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי
   הנחיות להתקנת מערכת טעינה לרכב חשמלי
 • קול קורא- אפיון התהליכים והממשקים החיוניים בין חברת ניהול המערכת (הפיקוח הארצי) ובעל רשיון הולכה

  ..
  תאריך פרסום:28.10.2018
  תאריך אחרון לתגובה:22.12.2018

  ​רשות החשמל מפרסמת לציבור קול קורא בעניין: אפיון התהליכים והממשקים החיוניים בין חברת ניהול המערכת (הפיקוח הארצי) ובעל רשיון הולכה 


   נלווה לקול קורא
   קול קורא-המסמך המלא
 • קול קורא – פיילוט למכירת חשמל לצרכנים פרטיים בתעריף אחיד

  ..
  תאריך פרסום:06.09.2018
  תאריך אחרון לתגובה:30.11.2018

  ​הרשות שוקלת לקיים תקופת התנסות (להלן" "פיילוט") במהלכה יבחנו ההיבטים השונים הנוגעים למכירה לצרכנים בתעריף האחיד. תקופת ההתנסות תאפשר להפיק לקחים ולצבור ידע על מנת לגבש הסדרה מיטבית ליישום החלטת הממשלה על פתיחת מקטע ההספקה לתחרות

   המסמך המלא
   השלמה לקול הקורא
 • קול קורא – הנחיות להתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי

  ..
  תאריך פרסום:16.09.2018
  תאריך אחרון לתגובה:16.10.2018

  ​רשות החשמל מפרסת קול קורא בנושא: הנחיות להתקנת עמדת טעינה לרכב חשמלי

   נלווה לקול קורא
   המסמך המלא
 • בקשת מידע לקראת פרסום מכרז לאגירת אנרגיה בסוללות

  ..
  תאריך פרסום:13.09.2016
  תאריך אחרון לתגובה:31.12.2016

  ​רשות החשמל בוחנת פרסום הסדרה לשילוב טכנולוגיות אגירה באמצעות סוללות במשק החשמל. הרשות מבקשת את התייחסות הציבור לקביעת מנגנון התמריצים הרצוי, אופן התשלום, תמחור דיפרנציאלי של תועלות בהתאם למאפיינים טכנולוגים שונים, ונושאים נוספים. בפרט מתבקשת התייחסות הציבור לנושאים הבאים:

   160911 קול קורא אגירה.pdf
   Request for information prior to the publication of a tender for battery energy storage
   מסמך דחייה לקול קורא
   מסמך דחייה נוסף לקול הקורא
 • הנדון: שולחן עגול - "צרכי אגירה שאובה למשק החשמל הישראלי"

  ..
  תאריך פרסום:14.09.2016
  תאריך אחרון לתגובה:21.09.2016

  יו"ר רשות החשמל, ד"ר אסף אילת מתעתד לערוך שולחן עגול בסוגיית "צרכי אגירה שאובה למשק החשמל הישראלי".

  השולחן העגול ייערך במשרדי רשות החשמל ביום ג'  27.9.2016 בין השעות: 09:00-11:00.

   שולחן עגול.pdf
 • קול קורא: בקשה לקבלת מידע (R.F.I) בנושא - הקמת מערכת לעיבוד, ניתוח והצגת נתונים עסקיים (BI)

  ..
  תאריך פרסום:04.03.2015
  תאריך אחרון לתגובה:01.04.2015

  ​הרשות מעוניינת בקבלת מידע בדבר נותני שירותים המעוניינים לספק שירותי הקמת מערכת לקליטה עיבוד, ניתוח והצגת מידע עסקי (BI), בין היתר, תוך התייחסות להיבטים הבאים:

   בקשה לקבלת מידע (R.F.I) בנושא - הקמת מערכת לעיבוד, ניתוח והצגת נתונים עסקיים (BI)
   קול קורא-פרסום בעתונות
   מקבץ תשובות לשאלות הבהרה
 • דחיית קול קורא - קבלת מידע טכנו-כלכלי אודות מתקנים לייצור חשמל ומתקני קוגנרציה המחוברים לרשת חלוקת הגז הטבעי

  ..
  תאריך פרסום:28.05.2014
  תאריך אחרון לתגובה:18.06.2014

  ​הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל נענתה לבקשות שהגיעו אליה בדבר דחיית מועד מתן ההתייחסות לקול קורא שבנדון. על כן הוחלט לדחות מועד קבלת ההתייחסות לקול קורא בנושא שבנדון. לפיכך וככל שרצונכם להציג את עמדתכם ביחס למסמכים המצורפים, הנכם מתבקשים להעביר את התייחסותכם בכתב לרשות עד לא יאוחר מיום 18.6.14 בשעה 12:00.

   מסמך הדחייה המלא
 • קול קורא: קבלת מידע טכנו-כלכלי אודות מתקנים לייצור חשמל ומתקני קוגנרציה המחוברים לרשת חלוקת הגז הטבעי

  ..
  תאריך פרסום:18.05.2014
  תאריך אחרון לתגובה:04.06.2014

  הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן - הרשות), קבעה מתווה תעריפי לטובת שילובם של מתקני קוגנרציה המחוברים לרשת ההולכה ולרשת חלוקת החשמל (החלטה 1 מישיבה מס' 394 מיום 21.1.2013). בנוסף יצאה הרשות לשימוע ציבורי ביחס להסדרה התעריפית הנוגעת למנגנון הסחר מסוג "פול", שתחולתה על מתקני ייצור חשמל בהספק מותקן של למעלה מ-5 MW. על מנת להשלים את מסגרת ההסדרות התעריפיות דלעיל ובמטרה לקדם את התחרות במקטע הייצור במשק החשמל, מבקש הצוות המקצועי ברשות לבחון את הפוטנציאל הקיים בתחום זה, כמו גם החסמים הקיימים בענף.

   קול קורא - המסמך המלא
 • קול קורא: אפיון מערכת לניהול מכרזים

  ..
  תאריך פרסום:27.06.2013
  תאריך אחרון לתגובה:

  קול קורא: אפיון מערכת לניהול מכרזים למתקנים לייצור חשמל עבור רשות החשמל . ניהול מכרזים לשם מקסום התועלת לצרכנים בהסדרות הרשות: רלוונטי לתחומים נוספים פרט לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת: ביניהם הפחתת ביקושים, ויצרנות חשמל פרטית. על המערכת לספק מענה גמיש הניתן להתאמה למגוון תתי-השווקים הקיימים במשק החשמל בישראל.

   קול קורא - המסמך המלא
   תשובות לשאלות הבהרה
 • הסדר חסכת-הרווחת לקראת קייץ 2013

  ..
  תאריך פרסום:02.06.2013
  תאריך אחרון לתגובה:

  יוצאים לדרך- מליאת רשות החשמל אישרה את הסדר חסכת הרווחת: גם בקיץ הקרוב חוסכים חשמל וזוכים להנחה של עד 20% בחשבון החשמל!!

   קובץ שאלות ותשובות בנושא ההסדר
   ההסדר בערבית
 • מועד חדש ליום העיון בנושא שירותים נילווים וגיבוי

  ..
  תאריך פרסום:17.03.2013
  תאריך אחרון לתגובה:

  מועד חדש ליום העיון בנושא שירותים נילווים וגיבוי : יום העיון בנושא זה שהיה אמור להתקיים ביום 20.3.2013, נדחה בעקבות סידורי האבטחה של נשיא ארצות הברית, מר ברק אובמה יום העיון בנושא זה יתקיים ביום שלישי ה – 23.4.2013.

   ההודעה המלאה
 
דף קודם
12
הבא לעמוד אחרון