מכירת תחנת הכוח אלון תבור

24/01/2019

​לפניכם ריכוז חומרים ונתונים בנושא מכירת תחנת הכוח אלון תבור. מאגר החומרים יתעדכן מעת לעת.

 הודעה:

הרשות מפרסמת קובץ שאלות תשובות מעודכן הכולל התייחסות לסוגיות נוספות שהועלו.
בנוסף הרשות מפרסמת הסבר לשינויים שנעשו בטופס בקשת הרישיון בתאריך ה-03.06.2019


קבצים להורדה: