תוצאות הגרלה בהליך תחרותי מס' 4 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במתח נמוך וגבוה 

25/12/2019

תוצאות הגרלה בהליך תחרותי מס' 4 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במתח נמוך וגבוה  ​

בתאריך ה 23.12.2019 קיימה רשות החשמל הגרלה לקביעת סדר בדיקת הרשת בחברת החשמל לזוכים בהליך התחרותי הרביעי לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במיתקנים שיחוברו למתח גבוה ולמתח נמוך.

להלן תוצאות ההגרלה:

(התוצאות המלאות בקובץ המצורף, לעיונכם)

קבצים להורדה: