הבהרה בעניין הארכת המועד להגשת ערבות נוספת עבור הארכת  המועד המחייב המרבי לסנכרון לזוכים בהליך תחרותי מספר 1 למתקני גגות

13/02/2020
קבצים להורדה: