הסדרות מתקנים פוטוולטאים בישראל - כמויות מותקנות, תעריפים ותשלומים שנתיים

31/08/2015

במהלך שנת 2016 יושלם חיבורם לרשת של קבוצת מתקנים פוטו-וולטאים המחוברים לרשת ההולכה והחלוקה, אשר הוסדרו בשנים עברו על ידי הרשות.

בכך יגיע היקף הספק המתקנים הסולארים המחוברים לרשת ללמעלה מ – 800 MW, והתשלום השנתי השוטף בגינם יעמוד על 1.6 מיליארד ₪ בשנה.

מצורף בזאת קובץ המסכם את תמונת המצב ביחס למתקנים הצפויים להיות מחוברים לרשת בשנת 2016, תעריפיהם, והתשלומים השנתיים בגינם.​


קבצים להורדה: