הבהרה בנוגע לאמת מידה 53 כו

02/02/2020

הנדון: הבהרה בנוגע לאמת מידה 53 כו

לאור חוסר בהירות בנוסח אמת המידה 35כו, בנוגע לאפשרות לבצע סקר חיבור חדש כאשר מחזיקים בסקר חיבור ישן, מודיעה רשות החשמל כי עד עדכון אמת המידה, יתאפשר ביצוע סקר חיבור חדש תוך החזקה בסקר חיבור קיים .

יצוין כי בעוד שכוונת אמת המידה המדוברת בנוסחה הנוכחי הייתה שלא לאפשר הארכת סקר חיבור קיים על ידי ביצוע סקר חיבור חדש תוך כדי החזקה בסקר חיבור ישן, עולה ספק האם כוונה זו הובהרה כראוי באמת המידה .

הרשות תפעל לעדכון אמת המידה בהקדם, ברוח כוונת הרשות המקורית.

קבצים להורדה: