עדכון תעריף 2020

24/12/2019

הודעה לעיתונות – עדכון תעריף 2020

התעריף הממוצע לצרכן הביתי ירד ב- 4.13% ​

רשות החשמל מפרסמת היום את החלטתה להפחתת תעריף החשמל. בעקבות העדכון השנתי, התעריף לצרכן הביתי יירד בממוצע ב-4.13% והתעריף המשקי יופחת בממוצע ב-5.3%. סך הירידה בעלויות מסתכמת בכ- 1.3 מיליארד ₪.

התעריף המעודכן ייכנס לתוקף בינואר 2020. התעריף הסופי משקף הפחתה נוספת ביחס לשימוע שפורסם, זאת בעקבות אישור פשרת הגז המצרי וקבלת התשלום הראשון בפועל, וכן בשל עדכון תחשיבי מודל ההפעלה של מתקן האגירה השאובה הצפוי להתחיל לפעול במהלך שנת 2020.

הגורמים המרכזיים להוזלת התעריף, ואחוזי השפעתם על העלות המוכרת:

  1. ירידה  במחירי הפחם – הפחתה של כ-4.1% מסך העלויות בשנת 2019.
  2. מכירת תחנת הכוח אלון תבור במסגרת הרפורמה בחברת החשמל – הפחתה של כ-  3.9%.
  3. כניסה עתידית של מאגר לוויתן במחירי גז נמוכים משמעותית מחוזה תמר – הפחתה של כ- 3.3%.
  4. פשרת הגז המצרי – פיצוי צרכני החשמל בגין אי אספקת גז טבעי מצרי ממצרים – הפחתה של כ- 1.4%.

גורמים שקיזזו חלקית את הוזלת התעריף:

(ההודעה המלאה לעיונכם מטה)

קבצים להורדה: