הודעה לציבור – תיקון טעות סופר בלוח תעריף 1 - תשלומי זמינות באג' לקוו"ט זמין מהחלטה מס' 10 מישיבה 555

02/02/2020

​​

הודעה לציבור – תיקון טעות סופר בלוח תעריף 1 - תשלומי זמינות באג' לקוו"ט זמין מהחלטה מס' 10 מישיבה 555

רשות החשמל מודיעה כי בהחלטה מס' 10 מישיבה 555 בלוח תעריף 1 "תשלומי זמינות באג' לקוו"ט זמין" אשר הוטמע בלוח 6.51 – א בהחלטה מס' 5 מישיבה 558 , נפלה טעות סופר.

ההודעה המלאה לרבות הנוסחה המתוקנת לעיונכם, מטה
קבצים להורדה: