10.2 עלויות מוכרות של רמת התעריף

 

​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
עלויות מוכרות לרמת התעריפים בשנת הבוחןפרק 10תת-פרק 10.2101/02/2015