10.5 שיטת חישוב זרימת האנרגיה במקטעים

 

​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
נתוני חברת החשמל לצריכת חשמל במקטעים באחוזים מכלל הצריכהפרק 10תת-פרק 10.5101/01/2019
לוח 10.5-2: התפלגות עסקאות תשתית ברשת החשמל לפי קבוצות תעריף לשנת 2016פרק 10תת-פרק 10.5201/01/2019