11.1 פרמיות חיסכון בזיהום

 

​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
עלות זיהום בדולר לטון מזהםפרק 11תת-פרק 11.1118/07/2007
פרמיות ליצרנים פרטיים באנרגיות מתחדשותפרק 11תת-פרק 11.1220/04/2008
פרמיה ליצרן במתקן קיים הפועל במזוטפרק 11תת-פרק 11.1320/04/2008