12.1 תשלומים בגין הפרות אמות מידה

 

​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תשלומים בגין הפרת אמות מידהפרק 12תת-פרק 12.1101/01/2019