4.1 התחברות לרשת ההולכה

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תעריף חיבור לרשת ההולכה במתח עליוןפרק 4תת-פרק 4.1105/07/2018
בדיקות חובה לתחנת משנה, שמבקש החיבור חפרק 4תת-פרק 4.1205/07/2018
עלות תקשורת של תחמ"ש לרשת ההולכהפרק 4תת-פרק 4.1305/07/2018