4.2 התחברות לרשת החלוקה - מתח גבוה

 

​​​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תעריף חיבור לרשת חלוקה במתח גבוהפרק 4תת-פרק 4.2105/07/2018
תעריף מרכיב הרשת למתח גבוהפרק 4תת-פרק 4.2205/07/2018
עלות מיכלי מדידה בשמן (בשח')פרק 4תת-פרק 4.2305/07/2018
עלויות משני זרם ומתח מורכבים בתא מדידה (פרק 4תת-פרק 4.2405/07/2018