4.3 התחברות לרשת ההספקה - מתח נמוך

 

​​​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תעריף חיבור לצרכן המחובר באמצעות פילר מוניםפרק 4תת-פרק 4.3105/07/2018
תעריף חיבור לבנייני קומות למגוריםפרק 4תת-פרק 4.3205/07/2018
תעריף חיבור למבנים תעשייתיים מסחרייםפרק 4תת-פרק 4.3305/07/2018
תעריף לחיבור זמניפרק 4תת-פרק 4.3405/07/2018
תעריף חפירה הנחה ושיקוםפרק 4תת-פרק 4.3505/07/2018
טבלת יחידות רשתפרק 4תת-פרק 4.3819/02/2018
טבלת מקדמי התאמה - Kפרק 4תת-פרק 4.3903/07/2017