פרק 4 - התחברות לרשת

 

​​​​​​​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תעריף חיבור לרשת ההולכה במתח עליוןפרק 4תת-פרק 4.1105/07/2018
עלות תקשורת של תחמ"ש לרשת ההולכהפרק 4תת-פרק 4.1305/07/2018
בדיקות חובה לתחנת משנה, שמבקש החיבור חפרק 4תת-פרק 4.1205/07/2018
תעריף חיבור לרשת חלוקה במתח גבוהפרק 4תת-פרק 4.2105/07/2018
תעריף מרכיב הרשת למתח גבוהפרק 4תת-פרק 4.2205/07/2018
עלות מיכלי מדידה בשמן (בשח')פרק 4תת-פרק 4.2305/07/2018
עלויות משני זרם ומתח מורכבים בתא מדידה (פרק 4תת-פרק 4.2405/07/2018
תעריף חיבור לצרכן המחובר באמצעות פילר מוניםפרק 4תת-פרק 4.3105/07/2018
תעריף חיבור לבנייני קומות למגוריםפרק 4תת-פרק 4.3205/07/2018
תעריף חיבור למבנים תעשייתיים מסחרייםפרק 4תת-פרק 4.3305/07/2018
תעריף לחיבור זמניפרק 4תת-פרק 4.3405/07/2018
תעריף חפירה הנחה ושיקוםפרק 4תת-פרק 4.3505/07/2018
טבלת יחידות רשתפרק 4תת-פרק 4.3819/02/2018
טבלת מקדמי התאמה - Kפרק 4תת-פרק 4.3903/07/2017
תעריפים לעבודות על חשבון אחרים ברשת החלופרק 4תת-פרק 4.4105/07/2018
תעריפים לעבודות על חשבון אחרים ברשת החלופרק 4תת-פרק 4.4205/07/2018
תעריפים לעבודות על חשבון אחרים ברשת ההספפרק 4תת-פרק 4.4305/07/2018
תעריפים לעבודות על חשבון אחרים ברשת ההספפרק 4תת-פרק 4.4405/07/2018
תעריפים לעבודות על חשבון אחרים - עבודותפרק 4תת-פרק 4.4505/07/2018