5.2 צרכני תעוז

 

​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תעו"ז לפי רמות מתח - אגורות לקווט"שפרק 5תת-פרק 5.2101/01/2019
תעו"ז לצרכנים בהסדר פסגה ניידת לפי רמותפרק 5תת-פרק 5.2201/02/2015
תעו"ז פשוט לצרכנים המחייבים לפי תעו"ז ופרק 5תת-פרק 5.2301/01/2019