5.3 צרכנים בעלי תעריף אחיד

 

​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תעריפים אחידים – אגורות לקווט"שפרק 5תת-פרק 5.3101/01/2019