5.4 תעריפי צרכנות

 

​​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תשלום קבוע לשירותי צרכנות בש"חפרק 5תת-פרק 5.4101/01/2019
תעריפי השירותים המורחבים-תקף ממועד פרסום אמת מידה 22 ברשומותפרק 5תת-פרק 5.4201/01/2019