פרק 5 - שירותי מכירת חשמל לצרכני חברת חשמל

 

​​​​​​