6.1 עסקאות פרטיות - עקרונות

 

​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תשלומים בגין הפרת אמות מידהפרק 12תת-פרק 12.1101/01/2019