6.3 רכיב ייצור הבסיסי

 

​​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
עלות הייצור המוכרת המשוקללת לצרכן – באגורות לקווט"שפרק 6תת-פרק 6.3101/01/2019