6.4 רכיב ייצור לדיזל גנרטורים קטנים במזוט

 

​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
רכיב ייצור באגורות לקווט"ש לדיזל גנרטפרק 6תת-פרק 6.4118/07/2007
עלויות הובלה ושיווק בש"ח לטוןפרק 6תת-פרק 6.4218/07/2007