6.7 תעריפים לרכישת אנרגיה מיצרנים באנרגיה סולרית

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תעריפים לקווט"ש לייצור חשמל מאנרגיה סולארית למתקנים המחוברים לרשת ההולכה, ושאינם עושים שימוש בדלקים פוסיליים בערך העולה על 3% מסך ייצור הפרק 6תת-פרק 6.7101/01/2019
תעריף באגרות לקווט"ש ליצור חשמל מאנרגיית רוח למתקנים שההספק עולה על 50KWפרק 6תת-פרק 6.71001/01/2019
לוח 12-6.7 : תעריף באגורות לקווט"ש ליצור חשמל ממתקני ביומאסה ופסולתפרק 6תת-פרק 6.71201/01/2019
לוח 13-6.7 : תעריף מוכר לקווט"ש ליצור חשמל עבור אנרגיה נוספת מעבר לכמות הבסיסית במתקניםפרק 6תת-פרק 6.71301/01/2019
תעריף ליצור חשמל ממתקני יצור פוטו וולטאים שנקבע לפי הליך תחרותי מספר 1פרק 6תת-פרק 6.71401/01/2019
יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית במקום צרכנות – ברירת מחדלפרק 6תת-פרק 6.71501/01/2019
תעריף רכיב ייצור ליצרנים באנרגיה סולריפרק 6תת-פרק 6.7201/01/2019
כמות הקווט"שים המיוחסים לדלק פוסיליפרק 6תת-פרק 6.7301/01/2019
ערך קלורי LHV של הדלק הפוסיליפרק 6תת-פרק 6.7401/01/2019
מחיר מוכר לקווט"ש ליצור עצמי מאנרגיה פוטו-וולטאית והזרמת עודפים לרשת בגודל של עד 50 קילו-וואטפרק 6תת-פרק 6.7501/01/2019
תעריף באגורות לקווט"ש ליצור עצמי מאנרגיית רוח והזרמת עודפים לרשתפרק 6תת-פרק 6.7601/01/2019
תעריף לקווט"ש ליצור חשמל מאנרגיה סולארית למתקן הגדול מ- 50 קילוואט המחובר לרשת החלוקהפרק 6תת-פרק 6.7701/01/2019
תעריף באגורות לקווט"ש ליצור חשמל מביו-גז במתקני עיכול אנארוביפרק 6תת-פרק 6.7801/01/2019
תעריף באגרות לקווט"ש ליצור חשמל למתקנים סולאריים שאינם בטכנולוגיה סולאר תרמי המחוברים לרשת ההולכהפרק 6תת-פרק 6.7901/01/2019