6.8 תעריפים לרכישת אנרגיה מיצרן באגירה שאובה

 

​​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תעריף רכישה מיצור באגירה שאובה -1פרק 6תת-פרק 6.8108/11/2009
תעריף רכישה מיצור באגירה שאובה -2פרק 6תת-פרק 6.8209/11/2009
תעריף רכישה מיצור באגירה שאובה -3פרק 6תת-פרק 6.8310/11/2009
תעריף רכישה מיצור באגירה שאובה -4פרק 6תת-פרק 6.8410/11/2009
תעריף התנעה ליחידת יצור באגירה שאובהפרק 6תת-פרק 6.8510/11/2009
תעריף מרבי לרכישת שירותים נלווים מיצור באגירה שאובהפרק 6תת-פרק 6.8610/11/2009