6.23 תעריפים ליצרן בגין חריגה מזמני התנעה, כיבוי ו

 

​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תעריפי חריגה מזמני התנעה, כיבוי וסנכרופרק 6תת-פרק 6.23118/07/2007