7.1 שימוש בתשתית הרשת

 

​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
סוג תעריפי תשתית החלים על העסקאותפרק 7תת-פרק 7.1129/01/2018