7.2 תעריפי שירותי תשתית הולכה

 

​​​​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תעריף שירותי תשתית הולכה – באגורות לקווטשפרק 7תת-פרק 7.2101/01/2019