7.5 תעריפי שירותי תשתית ברשתות חלוקה ואספקה

 

​​​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תעריף חלוקה ואספקה - יצרן מג מוכר צרכן מנ קרוב – באגורות לקווטשפרק 7תת-פרק 7.5101/01/2019
תעריף הספקה במ"נ – יצרן מ"נ מוכר לצרכן מ"נ "קרוב" – באגורות לקווט"שפרק 7תת-פרק 7.5201/01/2019