7.10 תשלום קבוע מהיצרן לשירות תשתית

 

​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תשלום קבוע מהיצרן לשירות תשתית בשחפרק 7תת-פרק 7.10118/07/2007