פרק 7 - שירותי תשתית

 

​​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
סוג תעריפי תשתית החלים על העסקאותפרק 7תת-פרק 7.1129/01/2018
תעריף שירותי תשתית הולכה – באגורות לקווטשפרק 7תת-פרק 7.2101/01/2019
תעריף חלוקה - יצרן מע מוכר לצרכן מג קרוב – באגורות לקווטשפרק 7תת-פרק 7.3101/01/2019
תעריף חלוקה - יצרן מג מוכר לצרכן מג קרוב – באגורות לקווטשפרק 7תת-פרק 7.3201/01/2019
תעריף הולכה וחלוקה - יצרן מע או מג המוכר לצרכן מג רחוק – באגורות לקווטשפרק 7תת-פרק 7.4101/01/2019
תעריף הולכה וחלוקה במ"ג - יצרן מ"ע/מ"ג מוכר לצרכן מ"ג מכירה מרוכזת "רחוק"פרק 7תת-פרק 7.4201/01/2019
תעריף הולכה וחלוקה במ"נ - יצרן מ"ע/מ"ג/מ"נ מוכר לצרכן מ"נ "רחוק" – באגורותפרק 7תת-פרק 7.4301/01/2019
תעריף הולכה וחלוקה במ"נ - יצרן מ"ע/מ"ג/מ"נ מוכר לצרכן מ"נ מכירה מרוכזת רחוקפרק 7תת-פרק 7.4401/01/2019
תעריף חלוקה ואספקה - יצרן מג מוכר צרכן מנ קרוב – באגורות לקווטשפרק 7תת-פרק 7.5101/01/2019
תעריף הספקה במ"נ – יצרן מ"נ מוכר לצרכן מ"נ "קרוב" – באגורות לקווט"שפרק 7תת-פרק 7.5201/01/2019
תעריף הספקה במנ – יצרן מנ מוכר לצרכן מנ קרוב – באגורות לקווטשפרק 7תת-פרק 7.6115/01/2018
תעריף ליצרן פרטי פרק 7תת-פרק 7.7129/01/2018
תעריף ליצרן פרטי באנרגיה מתחדשתפרק 7תת-פרק 7.7229/01/2018
תעריף למספקפרק 7תת-פרק 7.7329/01/2018
תשלום קבוע מהיצרן לשירות תשתית בשחפרק 7תת-פרק 7.10118/07/2007