9.1 השלת תדר

 

​​​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תעריף לצרכן בהסדר "השלת תדר" אמת מידה 42פרק 9תת-פרק 9.1201/01/2014