9.2 השלה מרצון

 

​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תעריף לצרכן בהסדר "השלה מרצון" אמת מידה 47א'פרק 9תת-פרק 9.2101/01/2014
משתנים לחישוב תעריף להסדר "השלה מרצון"פרק 9תת-פרק 9.2201/01/2014
נוסחת התעריף לקווט"ש מושלפרק 9תת-פרק 9.2301/01/2014
אופן התשלום לכל שעת אירוע השלהפרק 9תת-פרק 9.2401/01/2014