פרק 9 - רמת אמינות בבסיסי התעריפים

 

​​​​​​

שםפרקיםתתי-פרקיםלוחתקף מתאריך
תעריף לצרכן בהסדר "השלת תדר" אמת מידה 42פרק 9תת-פרק 9.1201/01/2014
תעריף לצרכן בהסדר "השלה מרצון" אמת מידה 47א'פרק 9תת-פרק 9.2101/01/2014
נוסחת התעריף לקווט"ש מושלפרק 9תת-פרק 9.2301/01/2014
אופן התשלום לכל שעת אירוע השלהפרק 9תת-פרק 9.2401/01/2014
משתנים לחישוב תעריף להסדר "השלה מרצון"פרק 9תת-פרק 9.2201/01/2014
תעריפים להסדר צרכנות חכמה - אגורות לקוט " שפרק 9תת-פרק 9.2101/01/2014
פיצוי בגין הפרעות ממושכות ברשת החשמלפרק 9תת-פרק 9.4121/05/2015